Menu Zavřít

Nový doktor v naší advokátní kanceláři

V úterý 30. 1. 2024 náš kolega a společník John A. Gealfow obhájil svoji disertační práci a úspěšně složil státní doktorskou zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od nynějška se tak může zaslouženě pyšnit titulem Ph.D. Ve svém disertačním výzkumu se John zabýval tématem právní jistoty a přípustností retroaktivních změn judikatury.  

Mgr. Ing. John A. Gealfow

Čím se tedy John zabýval?

Zjednodušeně se John zabýval tím, jakými pravidly se musí řídit soudy v případě, kdy zasahují do ustálené rozhodovací praxe.

Optikou zjednodušeného příkladu – Nejvyšší soud ve své ustálené rozhodovací praxi zastával určitý konzistentní právní názor. Po mnoha letech však přistoupil k revizi dosavadního postoje a daný právní názor zcela přehodnotil a obrátil. Uvedená situace pochopitelně zasáhla do postavení účastníků již probíhajících řízení, ve kterých byla obdobná otázka řešena. Tito účastníci zcela pochopitelně předpokládali, že jejich případ bude řešen v souladu s dosavadní judikaturou, avšak v důsledku názorového obratu Nejvyššího soudu byli v řízení nakonec neúspěšní. Nabízela se tak otázka, zda je nastalá situace v souladu s principem právní jistoty. Tuto otázku nakonec posuzoval Ústavní soud, který se proti takovému postupu vymezil.

John se dále ve srovnávací perspektivě zabýval rozhodovací činností Soudního dvora EU, Evropského soudu pro lidská práva a soudními rozhodnutími z USA. Jeho snaha spočívala ve vymezení pojmu právní jistota a metodách její aplikace. Výše uvedený případ je jedním z typových problémů, kterými se John ve své disertaci zabýval. V některých částech práce pak zazněla kritika i ke koncepcím, které ve vztahu k problematice právní jistoty zastává Ústavní soud.

Tímto bychom chtěli Johnovi pogratulovat!

Johnovu disertační práci si můžete přečíst pod níže přiloženým odkazem:

https://is.muni.cz/th/yuu61/?predmet=674645;lang=cs;id=131947