Menu Zavřít

Mgr. Ing. John A. Gealfow

Advokát

John absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V počátcích svého praktického působení pracoval jako analytik Nejvyššího soudu. Do advokacie vstoupil v roce 2016, advokátní zkoušky složil v roce 2021. V současné době dokončuje doktorského studium v oboru teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v oboru srovnávací právo na École de droit de la Sorbonne v Paříži. V naší kanceláři se věnuje zejména právu duševního vlastnictví a informačních technologií.

Zaměření