Menu Zavřít

Občanské a rodinné právo

Občanské právo

Občanské právo objímá všechno a všechny. Kupní smlouvu každý z nás uzavírá i několikrát denně, aniž si to uvědomuje. Dluh, pohledávka, úrok, náhrada škody. Přicházíme s nimi do kontaktu na denní bázi. Víte, jak vypadá dokonalá smlouva? Naši klienti ano. Rádi vám pomůžeme v jakékoliv životní situaci. Náplň poskytovaných služeb nejčastěji zahrnuje:

–     kupní smlouvy, smlouvy o dílo

–     náhradu škody a nemajetkové újmy

–     soudní řízení

–     přepravní smlouvy

–     soudní řízení

–     dědické řízení

–     spotřebitelské právo

–     zrušení spoluvlastnictví

Rodinné právo

Rodinné právo je specifickou oblastí, která z ostatních právních odvětví vždy vybočovala. Toho jsme si dobře vědomi. Víme, že péče o dítě není o tvrdosti a neústupnosti v soudním řízení, ale o individuálním a citlivém přístupu. Víme, že rozvodové řízení není jen procesem o několika ustanoveních zákona, ale především o komunikaci a nezhoršování už tak dost napjatých vztahů. Umíme vás citlivě a diskrétně provést jakoukoliv životní fází. Mezi služby, které v oblasti rodinného práva poskytujeme, patří:

–     rozvodové řízení

–     vypořádání společného jmění manželů

–     úprava poměrů k nezletilým dětem

–     spory o výživné

–     předmanželská smlouva

Domluvme se, jak Vám můžeme pomoci.

Zavolejte nám +420 549 213 630
Napište nám na info@oyers.law
nebo přes kontaktní formulář

    Kontaktní formulář