Menu Zavřít

Sleva na dani z příjmu na zaměstnance se zdravotním postižením

Ať už zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnáváte či ne, věnujte chvíli své pozornosti následujícím řádkům. Můžete totiž zjistit, že nevyužíváte své možnosti naplno – ať už proto, že tento druh slevy na dani neuplatňujete, nebo proto, že zaměstnance se zdravotním postižením vůbec nezaměstnáváte.

Zaměstnavatel zaměstnávající osoby se zdravotním postižením či osoby s těžším zdravotním postižením má nárok na slevu na dani z příjmu dle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Obecně platí, že takovémuto zaměstnavateli se daň za příslušné zdaňovací období snižuje o částku až 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
a o částku až 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením?

Které osoby spadají do jedné z dvou výše uvedených kategorií zaměstnanců nalezneme v § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni nebo zdravotně znevýhodněnými. Osobami s těžším zdravotním postižením jsou potom fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni.

Výhody slevy na dani oproti státním příspěvkům

Výhodou slevy na dani je oproti např. příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce to, že pro uplatnění slevy na dani není třeba, aby zaměstnavatel uzavíral s Úřadem práce Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Nezapomeňte, že slevu na dani je samozřejmě nutné řádně uplatnit v daňovém přiznání za příslušný kalendářní rok. Způsob jejího výpočtu potom můžete dohledat v § 35 odst. 2 již zmíněného zákona o daních z příjmů.

Autor: Mgr. Matěj Krempl

Můžeme Vám nějak pomoci?

Touto problematikou se u nás zabývá John A. Gealfow, napište nám zprávu a my se Vám již ozveme.

    Kontaktní formulář