Menu Zavřít

Do kdy lze vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích?

Novela zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti na počátku kalendářního roku 2021, postavila najisto, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích lze vyplatit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se přitom stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (např. valnou hromadou).

Výše uvedené lze prezentovat na jednoduchém případu. Pokud valná hromada společnosti s ručením omezeným schválila v březnu roku 2021 řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2020, lze na základě takovéto účetní závěrky vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích do konce roku 2021.

Předmětnou novelou zákona o obchodních korporacích došlo k vyjasnění některých otázek souvisejících s dřívějším rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, v rámci kterého Nejvyšší soud uvedl, že lhůta ke svolání řádné valné hromady (šest měsíců od skončení účetního období) je mimo jiné nejzazší lhůtou, ve které mohou výsledky účetní závěrky sloužit jako reálný obraz účetnictví, přičemž pouze v takovéto lhůtě lze kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku.

Autor: Mgr. Christian May

Potřebujete poradit v oblasti obchodního práva?

Obchodnímu právu se v naší kanceláři věnuje Mgr. Christian May. Napište nám, s čím byste potřebovali poradit a my se vám ozveme.

    Kontaktní formulář