Menu Zavřít

Očkování proti Covid-19 jako překážka v práci, za kterou náleží zaměstnanci pracovní volno a náhrada výdělku

Očkovací centra, která poskytují vakcinaci proti onemocnění Covid-19, zažívají s přibývajícím zájmem a probíhajícími letními prázdninami stále větší nápor. Stále více lidí se nechává očkovat proti této nákaze v souvislosti s blížící se dovolenou nebo pouze z čiré opatrnosti. Stejně tak přibývá i případů, kdy očkování musí podstupovat zaměstnanci povinně, jelikož je to nezbytné pro výkon jejich pracovní činnosti. Ať už jste se rozhodli nechat se očkovat z jakéhokoliv důvodu, je možné že vám termín očkování připadl právě na dobu, kdy jste zrovna v práci. Jak v takové situaci postupovat, zda máte nárok požadovat po zaměstnavateli placené volno či zda vám náleží náhrada výdělku za dobu strávenou v lékařském zařízení – na to vše vám odpoví tento článek.

V prvé řadě je důležité připomenout, že jak je shora uvedeno, je rozdíl, zda očkování podstupujete pouze z vlastní iniciativy nebo na příkaz zaměstnavatele. Rozdíl pak spočívá především v tom, za jakou dobu má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy či platu. V prvním případě byl pro poskytování pracovního volna zaměstnancům k testování, očkování nebo doprovodu rodinného příslušníka na očkování vydán doporučující postup Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento postup se řídí jedním z vládních nařízení, podle kterého podrobení se očkování je považováno za tzv. jinou důležitou překážku v práci. Nařízení se aplikuje na situaci, kdy je zaměstnanci prováděno vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, tedy v souladu s doporučením se tento bod vztahuje i na očkování proti nákaze Covid-19. Za takové vyšetření náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Zaměstnanec má však nárok na pracovní volno pouze za dobu nezbytně nutnou, kterou strávil v nejbližším očkovacím centru.

Jiným případem by bylo, pokud se zaměstnanec musí očkování podrobit z důvodu, že tato podmínka souvisí s výkonem jeho práce. Většinou je tato podmínka stanovena zvláštními pracovněprávními předpisy nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud by tato povinnost podrobit se očkování byla zaměstnavatelem stanovena z uvedeného důvodu, je zaměstnavatel povinen nahradit případnou ztrátu na výdělku zaměstnanci, který se za těchto podmínek zúčastní očkování. Náhrada v tomto případě odpovídá výši průměrného výdělku, případně výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu, či rozdílu mezi nemocenským a průměrným výdělkem.

Jak tedy postupovat v případě, že chcete o pracovní volno zažádat? V případě, že zaměstnanec žádá o pracovní volno za vzniklou překážku v práci, je povinen na tuto překážku zaměstnavatele včas upozornit. Spolu s tímto upozorněním může zažádat také o pracovní volno. Zaměstnanec žádající o pracovní volno v souvislosti s očkováním je také povinen zaměstnavateli tuto překážku v práci prokázat, přičemž forma tohoto prokázání není zákonem pevně stanovena. Záleží tedy na dohodě se zaměstnavatelem, jakým způsobem bude chtít prokázat, že zaměstnanec na očkování doopravdy byl. V praxi bude pravděpodobně stačit lékařská zpráva o provedení očkování, či certifikát, který se v souvislosti s očkováním vydává.

Pokud se vás shora uvedené týká a nejste si přesto jisti, jaká varianta se ve vašem případě uplatní či jak ve vztahu k zaměstnavateli postupovat, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, kde vám pomůžeme situaci rychle vyřešit.

Můžeme Vám nějak pomoci?

Touto problematikou se u nás zabývá John A. Gealfow, napište nám zprávu a my se Vám již ozveme.

    Kontaktní formulář